Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over het zeventiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen - Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van Covid-19 (Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid)

donderdag 30 maart 2023

Bij dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding en wetsvoorstellen 35434 - Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid en 35497 - Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage