Brief van de minister van VWS over intrekking wetsvoorstel 34445

woensdag 29 maart 2023

Bij wetsvoorstel 34445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg is een brief ondergebracht.

Bijlage