Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over toezegging 'geen onnodige belemmeringen voor duurzaamheidssector vanwege toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstofprobleem' - Problematiek rondom stikstof en PFAS

woensdag 22 maart 2023

Bij dossier 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS en wetsvoorstel 35347 - Spoedwet aanpak stikstof is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage