Wet in Staatsblad: 36200 XIV - Vaststelling begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2023

maandag 13 maart 2023

Het wetsvoortstel 36200 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.