Wet in Staatsblad: 36213 - Suppletoire begroting LNV 2022 (uitvoeringskosten Transitiefonds)

woensdag 8 februari 2023

Het wetsvoortstel 36213 - Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2022 (uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.