Brief van de minister van LNV over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

dinsdag 7 februari 2023

Bij dossier 28286 - Dierenwelzijn en wetsvoorstel 35746 - Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen is een brief ondergebracht.

Bijlagen