Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over toezegging T01556 aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees - Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

vrijdag 3 februari 2023

Bij wetsvoorstel 31571 - Initiatiefvoorstel Invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage