Lijst van vragen uitgebracht bij wetsvoorstel 36250 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota)

maandag 5 december 2022

Bij wetsvoorstel 36250 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota) is een lijst van vragen ondergebracht.