14 moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

maandag 5 december 2022

Bij wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 zijn 14 moties ondergebracht.