Brief regering; Ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs

maandag 5 december 2022

Bij wetsvoorstel 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 is een brief ondergebracht.

Bijlagen