36250 XVII NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2022 ingediend door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Schreinemacher i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Documenten

(14 stuks)

2 24 november 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST36250XVII1
Voorstel van wet
 
2 24 november 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST36250XVII2
Memorie van toelichting
 
2 9 december 2022, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST36250XVII3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.