Besluit over inwerkingtreding van 33776 (R2015) - Intrekking Machtigingswet instelling visserijzone

woensdag 23 november 2022

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 33776 (R2015) - Intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van wetten met betrekking tot de vaststelling van de zeegrenzen.