Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 1 augustus 2022, 169 p.) (bijlage bij 33862,nr.I)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 1 augustus 2022, 169 p.) (bijlage bij 33862,nr.I)
Document­datum 06-09-2022
Publicatie­datum 06-09-2022
Nummer BLG1047794
Kenmerk 33862, nr. I
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.