Brief Inspectie van het Onderwijs aan de leden van Ringen 1 en 2 over de concept Onderzoekskaders versie 2022 (Inspectie van het Onderwijs, 13 juni 2022, 12 p.) (bijlage bij 33862,nr.I)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Brief Inspectie van het Onderwijs aan de leden van Ringen 1 en 2 over de concept Onderzoekskaders versie 2022 (Inspectie van het Onderwijs, 13 juni 2022, 12 p.) (bijlage bij 33862,nr.I)
Document­datum 06-09-2022
Publicatie­datum 06-09-2022
Nummer BLG1047797
Kenmerk 33862, nr. I
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.