Wet in Staatsblad: 36108 - Derde suppletoire begroting Financiën 2022 (aandelenemissie Air France-KLM)

maandag 27 juni 2022

Het wetsvoortstel 36108 - Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (aandelenemissie Air France-KLM) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.