Wet in Staatsblad: 36048 - Suppletoire begroting Financiën 2022 (financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

vrijdag 24 juni 2022

Het wetsvoortstel 36048 - Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (financiële steun Oekraïne via Wereldbank) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.