Brief van de minister van Financiën over gebruik van artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet bij uitvoeringskosten rechtsherstel box 3 en garantiestelling eventuele annuleringskosten LNG-terminal

donderdag 23 juni 2022

Bij wetsvoorstel 36140 - Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie) is een brief ondergebracht.