Eurobarometer: Europeanen vinden defensie- en energieautonomie de topprioriteiten voor 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 15 juni 2022.

Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometer blijkt dat de Europese burgers een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid massaal steunen en dat zij verwachten dat de EU haar afhankelijkheid van Russische energiebronnen geleidelijk afbouwt. De enquête bevestigt ook dat er ruime steun is voor de reactie van de EU op de Russische agressie tegen Oekraïne.

De reactie van de EU op de Russische invasie in Oekraïne — Overeenkomstig de resultaten van de Flash Eurobarometer van 5 mei bevestigt de enquête van vandaag dat de meerderheid van de Europeanen (59 %) tevreden is over de reactie van de EU op de Russische invasie van Oekraïne en over de reactie van hun eigen regering (57 %). Humanitaire acties worden het meest gesteund (93 %), gevolgd door het verwelkomen in de EU van Oekraïners die de oorlog ontvluchten (91 %). 80 % steunt economische sancties tegen de Russische regering, bedrijven en personen en 70 % de financiering van de levering en levering van militaire uitrusting aan Oekraïne.

Defensie en veiligheid — De overgrote meerderheid van de EU-burgers (81 %) is voorstander van een gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid van de EU-lidstaten, waarbij ten minste twee derde van de respondenten in elk land dit standpunt steunt. Verder is 93 % het ermee eens dat de lidstaten gezamenlijk moeten optreden als het gaat om de verdediging van het EU-grondgebied en is 85 % van mening dat de samenwerking op het gebied van defensie op EU-niveau moet worden opgevoerd.

Autonomie op energiegebied — De Eurobarometer laat ook zien dat er veel steun is voor de doelstellingen van RePowerEU. 87 % van de respondenten vindt dat de EU haar afhankelijkheid van Russische energiebronnen zo snel mogelijk moet verminderen. 80 % is het ermee eens dat het energiebeleid kan bijdragen tot de verdediging van de strategische belangen van de EU. 86 % is van mening dat het terugdringen van de invoer van olie en gas en het investeren in hernieuwbare energie belangrijk is voor onze algemene veiligheid en 87 % vindt dat een grotere energie-efficiëntie ons minder afhankelijk zal maken van energieproducenten buiten de EU. 85 % zou graag zien dat de EU massaal investeert in hernieuwbare energie.

Aanpak van de klimaatverandering — 85 % van de Europeanen denkt dat het aanpakken van de klimaatverandering kan bijdragen tot de verbetering van hun eigen gezondheid en welzijn en hetzelfde percentage denkt dat het nieuwe kansen voor innovatie, investeringen en banen kan creëren. Hoewel 49 % vreest dat de aanpak van de klimaatverandering onze economie kan schaden, denkt 83 % dat dit de kosten van grotere milieuschade in de toekomst kan helpen verminderen. Bovendien is 81 % van mening dat hernieuwbare energie op lange termijn de kosten van ons energieverbruik kan beperken.

Kernprioriteiten — Uit de Eurobarometer blijkt dat, gezien de huidige situatie, de Europeanen defensie en veiligheid (34 %) en “de EU en haar lidstaten autonomer maken in de energievoorziening” (26 %) beschouwen als de topprioriteiten voor 2022. De aanpak van de economische situatie (24 %), milieu en klimaatverandering (22 %) en de werkloosheid (21 %) volgen direct daarop.

De coronapandemie — De meerderheid van de respondenten is tevreden over de manier waarop de EU met de vaccinatiestrategie is omgegaan (58 %) en over de manier waarop hun eigen regering deze heeft aangepakt (59 %).

Achtergrond

De speciale Eurobarometer 526 — “Belangrijkste uitdagingen van onze tijd: de EU in 2022” werd tussen 19 april en 16 mei 2022 in de 27 EU-lidstaten gehouden in de vorm van persoonlijke en online-interviews. Er werden in totaal 26 578 interviews afgenomen in de 27 EU-lidstaten.

Meer informatie

Speciale Eurobarometer 526