Verslag van een nota-overleg Tweede Kamer uitgebracht over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

maandag 11 april 2022

Bij dossiers 29296 - Tunnelveiligheid, 29385 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur, 31305 - Mobiliteitsbeleid en 32668 - Structuurvisie ZuidasDok en wetsvoorstellen 32252 - Wijziging van de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds), 35570 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2021, 35925 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2022, 35925 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 en 35925 XIX - Vaststelling begroting Nationaal Groeifonds 2022 is een verslag van een nota-overleg ondergebracht.