Europa Vandaag: Meer vrouwen aan de top! Raad bespreekt nieuwe EU-wetgeving

maandag 14 maart 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vrouwen Quota

Meer vrouwen aan de top!

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i komen bijeen en praten onder andere over het verbeteren van het gender­evenwicht in topfuncties. Volgens de laatste cijfers van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid i (EIGE) waren in oktober 2021 slechts 30,6% van de bestuursleden en 8,5% van de bestuursvoorzitters vrouwen. De beoogde nieuwe EU-regelgeving die de ministers bespreken zou een positieve invloed hebben op een evenwichtige man-vrouw­verhouding. Daarnaast voeren de ministers ook een breder oriënterend debat over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Vervolgens zullen de ministers in het kader van het Europees Semester i de conclusies over de jaarlijkse duurzame­groei­analyse bespreken en vervolgens aannemen. Ook de bespreking en goedkeuring van de ontwerpversie van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2022 staat op de agenda.

 

 
Eurogroep
Bron: The Council of the European Union

Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne

De Eurogroep i, bestaande uit de ministers van Financiën van de landen met de euro, zal de coördinatie van het begrotingsbeleid voor de eurozone voor 2023 bespreken. Ook de grote economische gevolgen van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne komen hierbij aan bod.

Vervolgens zal de Eurogroep zich buigen over het 13e verslag over het verscherpte toezicht op Griekenland. Als gevolg van de Griekse begrotingscrisis i werd in 2018 een kader voor verscherpt toezicht voor Griekenland ingesteld door de Commissie. Aan de hand van de driemaandelijkse verslagen worden de toestand van economie, begroting en financiën evenals de beleids­toezeggingen voor de post­programma­periode, nauwlettend gevolgd worden.

Tot slot bespreken de ministers onder leiding van voorzitter Paschal Donohoe i ook de ontwikkelingen van de Bankenunie i en de voorbereiding van de Eurotop i van 24 en 25 maart.


En verder...

Minister van Financiën Sigrid Kaag i wordt ontvangen door de Oostenrijkse Eurocommissaris voor Begroting en Administratie Johannes Hahn i.

Minister van Sociale zaken Karien van Gennip i heeft een ontmoeting met Eurocommissaris Nicolas Schmidt i.

De Europese Parlementscommissie Economische en monetaire zaken (ECON) stemt over nieuwe regels voor het reguleren van crypto-valuta in de EU.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

14 maart

Eurogroep

Coördinatie van begrotingsbeleid eurozone voor 2023 en Bankenunie

14 maart

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Europees Semester 2022, genderevenwicht in raden van bestuur, discriminatie op de werkvloer

14 maart

EP-Commissie ECON

Crypto-valuta (livestream vanaf 13.45 uur)

14 maart

Minister van Financiën Sigrid Kaag

Eurocommissaris Johannes Hahn i ontvangt Minister Sigrid Kaag