Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

dinsdag 8 februari 2022

Bij wetsvoorstel 32252 - Wijziging van de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) is een brief ondergebracht.

Commissie: Infrastructure and Water Management (IW)