Kamervoorzitters bij conferentie Raad van Europa

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 25 oktober 2021.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn i en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp i namen op 21 en 22 oktober 2021 deel aan de tweejaarlijkse conferentie van parlementsvoorzitters van de Raad van Europa i. In Athene ontmoetten zij collega-voorzitters uit de 47 lidstaten. Kamervoorzitter Bergkamp sprak onder meer over de coronapandemie en het effect daarvan op het parlementaire werk.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt op de European Conference of Presidents of Parliaments 2021. Foto: ECPP2021

Coronavirus, klimaat en toekomst van Europa

Tijdens de conferentie kwamen verschillende onderwerpen aan de orde aan de hand van drie debatten. De deelnemers wisselden ervaringen uit over het functioneren van parlementen tijdens de coronapandemie. Daarnaast spraken ze over de rol die parlementen kunnen vervullen in het debat over klimaatmaatregelen. Een derde gespreksthema was de toekomst van Europa. Er was ook aandacht voor de veiligheid van parlementariërs. Zo werd er stilgestaan bij de moordaanslag op de Britse parlementariër David Amess.

Parlementaire controle

Bergkamp zette in haar toespraak uiteen hoe de Tweede Kamer ervoor heeft gezorgd dat met regelmatige coronadebatten de parlementaire controle over de pandemiebestrijding gewaarborgd bleef. Het is volgens de Kamervoorzitter van cruciaal belang dat de media altijd toegang blijft houden tot de parlementaire debatten. Daarnaast gaf ze aan dat hybride werken waarschijnlijk ook na het einde van de coronapandemie blijft bestaan.

Bilaterale ontmoetingen

Beide Kamervoorzitters voerden tijdens de conferentie bilaterale gesprekken met enkele buitenlandse collega's. In deze ontmoetingen werd onder andere gesproken over de renovatie van parlementsgebouwen en digitale vormen van vergaderen en stemmen. Bergkamp benadrukte na afloop van de bijeenkomst dat er verder moet worden gekeken dan de huidige pandemie.

Raad van Europa

De Raad van Europa is in 1949 opgericht om mensenrechten, democratie en rechtstaat in Europa te beschermen. De raad telt inmiddels 47 leden en zetelt in Straatsburg. Alle lidstaten hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend.

Lees meer

  • Bekijk de toespraak (video en tekst) van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.
  • Bekijk de toespraak (video en tekst) van Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn.
  • Bekijk de conclusies van de Europese Conferentie van Voorzitters van Parlementen 2021.
  • Alle vergaderstukken en overige informatie over de bijeenkomst vindt u hier.