Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ter bekrachtiging aan de Koning voordragen van de twee initiatiefvoorstellen Wet open overheid

donderdag 21 oktober 2021

Bij wetsvoorstel 33328 - Initiatiefvoorstel Wet open overheid is een brief ondergebracht.