Veel aandacht voor klimaat in de troonrede van 2021

dinsdag 21 september 2021, 13:47

DEN HAAG (PDC i) - Vanmiddag heeft koning Willem-Alexander met het uitspreken van de troonrede het nieuwe parlementaire jaar geopend. In zijn inleiding noemde hij het 'verklaarbaar' dat velen onze tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Vanwege binnenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt en de versterking van de rechtsstaat en vanwege alomvattende problemen, zoals klimaatverandering.

Dit laatstgenoemde onderwerp, dat 'onze landsgrenzen overstijgt', werd door de koning zonder twijfel als het meest dringende aangemerkt. 'Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen', aldus de koning.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet, benadrukte de koning dat de begroting in het teken staat 'van uitvoering van lopend beleid'. Desondanks beschouwt de regering bepaalde onderwerpen als zo urgent, dat zij meent er goed aan te doen om op deze terreinen een aantal extra stappen te zetten.

Naast het terrein van klimaat zijn dit de woningbouw en de rechtsstaat, die hij omschreef als 'het fundament onder de vrije en democratische samenleving, die al zo lang kenmerkend is voor ons land.' In deze context noemde de koning de moord op Peter R. de Vries 'een nieuw dieptepunt'. En riep hij ook op om bij het gesprek over de rechtsstaat de hand in eigen boezem te steken. De regering stelt in deze context dat 'fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen'.

Tenslotte was er in de troonrede veel aandacht voor de coronacrisis. De koning sprak lof uit voor de initiatieven die zijn ontstaan om mensen te ondersteunen in de verwerking van de gevolgen van de coronacrisis. Ook omschreef hij het als 'positief hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden.'

Bron: Rijksoverheid