Op de agenda: SOTEU, Afghanistan, gezondheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 10 september 2021.

Het Parlement zal het werk van de Commissie onderzoeken tijdens de SOTEU en stemmen over onder andere Afghanistan, gezondheid en de EU blauwe kaart tijdens de plenaire sessie van september.

Link naar de video: Op de agenda tijdens de plenaire vergadering

(Duur van de video:01:15)

EP-leden zullen het werk van de Commissie grondig bekijken en ervoor zorgen dat de bezorgdheden van Europeanen aangepakt worden tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie met Ursula von der Leyen i op woensdag. In de kijker: het werk van de Commissie tijdens het voorbije jaar - inclusief de Covid-19 respons en het economische herstel - en de plannen en de visie van de Commissie voor de toekomst. Ontdek hier hoe je het debat kan volgen.

Op dinsdag zullen EP-leden met Eurocommissaris voor buitenlands beleid Josep Borrell i bespreken hoe er het beste gereageerd wordt op de humanitaire en migratiecrisis in Afghanistan, na de machtsovername van de Taliban als gevolg van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. EP-leden zullen op donderdag over een resolutie stemmen.

Op dinsdag zal het Parlement zijn aanbevelingen over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Rusland bespreken. In het verslag vragen ze om het EU-beleid te herzien gezien de toenemende spanningen.

EP-leden zullen op woensdag stemmen over de herziening van de Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers. De nieuwe regels - die flexibeler zijn en de rechten van werknemers verbeteren - zouden het voor werkgevers gemakkelijker moeten maken om mensen van buiten de EU in een lidstaat aan te nemen, en meer hooggeschoolde werknemers aan te trekken.

Op maandag zullen Europarlementariërs over twee wetsvoorstellen stemmen om het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) te versterken en om grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen beter aan te kunnen pakken. Ze zullen het mandaat van het ECDC verder uitbreiden en internationale en EU-coördinatie verbeteren om crisispreventie te versterken.

Op woensdag zullen EP-leden naar verwachting de Reserve voor aanpassing aan de brexit aannemen - dit is een fonds van € 5 miljard dat mensen, bedrijven en lidstaten zal helpen die getroffen werden door de terugtrekking van het VK.

Het Parlement zal ook stemmen over een resolutie om het gebruik van dieren voor onderzoek en wetenschappelijke testen te beëindigen, wat tijdens de plenaire sessie van juli besproken werd.

Op woensdag zullen EP-leden inbreuken op de persvrijheid in Polen bespreken na een nieuwe wetgeving inzake de openbare omroep, alsook de voortdurende schendingen van de rechtstaat.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210902STO11115