Rapport Taskforce Governance

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op zaterdag 10 juli 2021.

De Taskforce Governance onder leiding van Yvonne van Rooy heeft hun rapport gepresenteerd. Deze taskforce was ingesteld om de nieuwe bestuursstructuur van de vereniging, waarmee nu ongeveer anderhalf jaar is gewerkt, te analyseren en te bezien waar mogelijkheden voor verbetering zijn.

Volgens Van Rooy is het nieuwe besturingsmodel niet goed vormgegeven en de gestelde doelen zijn niet of onvoldoende gerealiseerd. Een kleiner landelijk bestuur met een fulltime partijvoorzitter, een scheiding tussen de organisatorische bestuurlijke agenda en de inhoudelijke bestuurlijke agenda en het instellen van een Raad van Toezicht zijn enkelen van de aanbevelingen. Lees hier het rapport en een aantal punten die verder uitgewerkt worden

Over de analyse en richting die het rapport schetst is in de Verenigingsraad volledige consensus. Een aantal punten moeten verder uitgewerkt worden. Huiswerk voor landelijk bestuur en Verenigingsraad om verder uit te werken is bijvoorbeeld:

De positie van o.a. het CDAV en de BSV in de nieuwe Verenigingsraad en bredere diversiteit op de agenda in de Verenigingsraad.

De verankering van de netwerken in de statuten en hoe de netwerken toegerust en gefaciliteerd worden.

Daarover is voorafgaand aan het bijzonder congres een extra vergadering van de Verenigingsraad. Op het bijzonder congres van 11 september wordt een deelsessie over dit onderwerp georganiseerd. Vervolgens zullen de voorstellen voor verandering worden voorgelegd aan de leden in een statutenwijziging op het najaarscongres van 11 december.

Door Pieter Heerma is namens de Tweede Kamerfractie het voorstel gedaan om een startbijeenkomst te organiseren, zodat het overleg tussen netwerken en de politieke volksvertegenwoordigers structureel vorm kan krijgen.

Meer informatie is te vinden in het rapport van de Taskforce Governance, dat u via onderstaande button kunt downloaden.