Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc

foto Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sjoerd Warmerdam (1987) was van 7 juni 2023 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Eerder verving hij, van 18 januari tot 16 februari 2022, Rens Raemakers. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Kamerlid hield de heer Warmerdam zich onder meer bezig met emancipatie, verlof- en kindregelingen en de AOW. Gedurende zijn eerdere periode als Kamerlid in 2022 hield hij zich onder meer bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

D66
in de periode 2022-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sjoerd (Sjoerd)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/15)

  • adjunct-directeur ESTT (Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 juli 2020 tot januari 2022
  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 31 maart 2021 tot april 2022
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 januari 2022 tot 16 februari 2022
  • programmadirecteur ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van april 2022 tot juni 2023
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2023 tot 6 december 2023
  • eigenaar Oekraiëns restaurant Alex + Pinard, Amsterdam, vanaf 1 maart 2024

tijdelijke vervanging Kamerlid
  • Verving van 18 januari tot 16 februari 2022 op grond van artikel X10 van de Kieswet Rens Raemakers

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige
  • lid Medezeggenschapsraad Pieter Jelle Troelstraschool (Stichting Westerlijke Tuinsteden), van september 2019 tot december 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Nam in 2023 de verdediging van Marijke van Beukering over van een initiatiefwetsvoorstel over het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid van pensioenfondsen. Het wetsvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Steven van Weyenberg. (35.101)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Verscheen op Prinsjesdag 2023 in een opvallende roze aikidobroek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.