Nieuwe EU regels geven Europees handelsbeleid meer tanden

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 5 mei 2021.

Vandaag heeft de Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd met nieuwe instrumenten die oneerlijke handelspraktijken in de interne markt steviger moeten aanpakken. Deze instrumenten moeten voorkomen dat bedrijven door middel van niet-Europese staatssteun het Europese gelijke speelveld kunnen verstoren en onze bedrijven wegconcurreren, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om buitenlandse bedrijven met staatssteun te weren van Europese aanbestedingen of een overname te verbieden.

De VVD is blij met dit voorstel en benadrukt het belang van een gelijk speelveld en wederkerigheid. We hebben baat bij een open markt, maar wel volgens onze regels. De situatie wordt onhoudbaar als Europese bedrijven zich moeten houden aan strenge staatssteunregels terwijl buitenlandse staatsbedrijven hier vrijuit kunnen blijven opereren. Vaak wordt staatssteun ook verleend omwille van strategische redenen, die onze veiligheid kunnen aantasten.

Deze instrumenten zullen daarom belangrijk zijn in de aanpak van oneerlijke handelspraktijken. De EU blijft met haar open economie een wereldspeler en zal nu meer middelen tot haar beschikking hebben om zichzelf te beschermen tegen actoren die zich niet aan de regels houden.

Liesje Schreinemacher (VVD, Renew Europe), lid commissies internationale handel en interne markt: "Het werd tijd. Ik hamer er al een tijd op bij de Commissie om met dit voorstel te komen. Het valt namelijk niet uit te leggen dat we onze eigen bedrijven laten wegconcurreren door bedrijven die buiten Europa zwaar gesubsidieerd worden. Zeker nu we ons uit een zware economische crisis moeten investeren, is de bescherming van ons gelijke speelveld van groot belang. Mooi dat de Commissie dit nu ook inziet en ervoor zorgt dat ons handelsbeleid meer ‘tools’ en daarmee meer tanden krijgt."