Deal met VK zorgt voor solide basis

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 28 april 2021.

Zojuist heeft het Europees Parlement de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk geratificeerd. Hiermee is de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de voorlopige toepassing officieel in werking getreden. Na zorgvuldige beoordeling van de verdragstekst, heeft de VVD geconcludeerd dat deze overeenkomst de Nederlandse en Europese belangen voldoende waarborgt in onze hernieuwde bilaterale betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

De VVD vindt het belangrijk dat de overeenkomst voorziet in handelssamenwerking die verder gaat dan in andere handelsverdragen. Zo zal handel in principe plaatsvinden zonder tarieven en quota. Daarom is het goed dat er vergaande afspraken zijn gemaakt over een gelijkspeelveld waardoor onze bedrijven beschermd worden tegen oneerlijke concurrentie vanuit het VK. Zo kan de EU harde maatregelen nemen als het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de afspraken houdt.

Dat betekent dus dat er goed toezicht gehouden moet worden op de correcte naleving van dit verdrag, want de potentiële impact op burgers en bedrijven in Europa en Nederland is groot. Op politiek en technisch niveau moet worden doorgewerkt om de uitwerking van de overeenkomst in goede banen te leiden.

Liesje Schreinemacher (VVD-Europarlementariër en woordvoerder EU-VK handelsrelaties namens Renew Europe): “Na meer dan vier jaar gediscussieerd te hebben over hoe we uit elkaar moeten gaan, is er eindelijk een Brexit deal. Reden voor opluchting normaal gesproken, maar de recente ontwikkelingen in Noord-Ierland dwingen ons toch ook om scherp te blijven. Deze deal is goede basis voor onze relatie met de Britten, maar het is natuurlijk belangrijk dat de afspraken wel worden nagekomen. Ik hoop dat we in de toekomst ook kunnen kijken naar samenwerking op beleidsterreinen waar we nu geen afspraken over hebben gemaakt, zoals een uitwisselingsprogramma voor studenten of het buitenlandbeleid. Maar zoals de Britten zelf zeggen: 'first things first' en dat is zorgen dat de deze deal in de praktijk zijn werk gaat doen."