Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1)

De fractie van BIJ1 i telde sinds de verkiezingen van 17 maart 2021 één lid, maar verdween in december 2023 uit de Tweede Kamer.

Voor 2021 was BIJ1 niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

De fractievoorzitter van BIJ1 was (momenteel vacant).