Krachten bundelen om de biodiversiteit wereldwijd te beschermen: de Commissie werkt aan het betrekken van meer deelnemers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021.

Ter gelegenheid van de Werelddag van wilde dieren en planten heeft de Commissie instellingen wereldwijd opnieuw uitgenodigd zich uit te spreken om momentum voor de natuur te genereren en ambitie te tonen tijdens cruciale vijftiende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CoP15) later dit jaar. Inmiddels, precies een jaar na de oprichting van de wereldwijde coalitie “#UnitedforBiodiversity” van de Commissie, hebben al meer dan 200 instellingen van over de hele wereld — nationale parken, onderzoekscentra en universiteiten, wetenschaps- en natuurhistorische musea, aquaria, botanische tuinen en dierentuinen — hun krachten gebundeld om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. De Commissie is ook toegetreden tot de intergouvernementele High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People, die in januari dit jaar tijdens de “One Planet”-top is opgericht, en draagt actief bij aan de doelstelling om tegen 2030 ten minste 30 % van het land en de oceaan te beschermen.

Frans Timmermans i, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “De mens vernietigt de natuur in een ongezien tempo. Een miljoen diersoorten wordt met uitsterven bedreigd. Aangezien we volledig afhankelijk zijn van de rijke variëteit van leven op onze planeet, is dit ook een directe bedreiging voor onze gezondheid en ons welzijn. We moeten dringend de balans herstellen in onze verhouding tot de natuur en het verlies aan biodiversiteit terugdraaien. Actie komt voort uit bewustwording. Het werk dat via initiatieven zoals “#UnitedforBiodiversity” wordt gedaan is cruciaal om onze natuurlijke omgeving op weg naar herstel te helpen.”

Virginijus Sinkevičius i, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Op deze Werelddag van wilde dieren en planten vieren we dat de wereldwijde coalitie “#UnitedforBiodiversity” ‘één jaar bestaat, maar staan we er ook bij stil hoeveel we te verliezen hebben bij een wereld zonder natuur. Nu de beslissende CoP15 nadert, gaan we tot het uiterste om meer partners van over de hele wereld te vinden en roepen we landen op zich bij de High Ambition Coalition aan te sluiten.”

Sinds de oprichting van de coalitie in het Oceanografisch instituut van Monaco precies een jaar geleden, hebben 205 instellingen uit 47 landen hun steun uitgesproken voor haar gezamenlijke belofte, waarbij iedereen — van bedrijven tot gemeenten en van burgers tot overheden — wordt opgeroepen te handelen. De Commissie streeft ernaar het aantal deelnemende organisaties te verhogen tot meer dan 500.

Dankzij hun collecties, educatieve programma's en instandhoudingsprogramma's zijn de instellingen die deelnemen aan de wereldwijde coalitie belangrijke ambassadeurs om het publieke bewustzijn over de dramatische gevolgen van de huidige biodiversiteitscrisis te versterken. Onder de Europese partners bevinden zich instellingen als: de natuurhistorische musea van Berlijn, Parijs, Wenen en Madrid, het biosfeerreservaat van de Donaudelta in Roemenië, het nationaal park van het Kerkinimeer in Griekenland, de botanische tuinen van Porto, Rome en Kopenhagen, en tientallen dierentuinen en aquaria in de hele EU, van Dublin tot Riga, Barcelona tot Odense en Stuttgart tot Beauval. Nadat, naar aanleiding van talrijke verzoeken vanuit de onderzoeksgemeenschap, de coalitie ook is opengesteld voor onderzoekscentra en universiteiten, sloot de universiteit van Bergen in Noorwegen zich als eerste aan.

De eerste leden op andere continenten zijn onder meer het nationaal park Gorongosa in Mozambique, de 19 reservaten in 11 landen die worden beheerd door African Parks, het wetenschapsmuseum van Puerto Rico, de dierentuin van São Paulo in Brazilië, de dierentuin van Central Park in de VS, het Angkor-centrum voor het behoud van biodiversiteit in Cambodja en het aquarium van Kaapstad in Zuid-Afrika.

De coalitie wordt ook ondersteund door 36 organisaties, onder meer mondiale, Europese en nationale verenigingen van dierentuinen, aquaria en botanische tuinen, museumverenigingen, onderzoeksorganisaties, verenigingen van lokale overheden, organisaties voor natuurbehoud en ngo's.

De Europese Commissie heeft vorig jaar in het kader van de Europese Green Deal de biodiversiteitsstrategie van de EU aangenomen, waarmee wordt getracht de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 op de weg naar herstel te krijgen. In de biodiversiteitsstrategie wordt toegezegd een groter netwerk van doeltreffend beheerde beschermde gebieden in de hele EU op te zetten dat 30 % van het land en 30 % van de zee bestrijkt, waarvan een derde strikt beschermd moet zijn. De Commissie werkt momenteel aan richtcriteria voor het instellen van die gebieden. In de strategie toonde de Commissie zich ook vastberaden om alle instrumenten voor extern optreden en internationale partnerschappen in te zetten om bij te dragen tot de ontwikkeling van een ambitieus nieuw mondiaal biodiversiteitskader van de VN. De Commissie geeft door middel van een veelvoud aan werkzaamheden en initiatieven gevolg aan haar biodiversiteitsstrategie. Die bestaan onder meer uit een bosstrategie van de EU, een bodemstrategie van de EU, een actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, en wettelijk bindende doelstellingen voor natuurherstel.

Achtergrond

In de aanloop naar de CoP15 is het politieke momentum op gang gekomen. Zo is afgelopen september voorafgaand aan de biodiversiteitstop van de VN in het kader van de 75e Algemene Vergadering van de VN de “Leaders' Pledge for Nature” ondertekend. Ten behoeve van de duurzame ontwikkeling hebben 84 landen en de Europese Unie zich ertoe verbonden in de periode tot 2030 het verlies aan biodiversiteit terug te draaien.

De uitdagingen waarmee de mensheid als gevolg van biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling wordt geconfronteerd, zijn nogmaals benadrukt in het nieuwe verslag van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) “Making Peace with Nature”, dat mede door de EU is gefinancierd.

Meer informatie

Wereldwijde coalitie “#UnitedforBiodiversity”

Lijst van instellingen en organisaties in de coalitie

Geïnteresseerde instellingen kunnen contact opnemen via ec-biodiversity-coalition@ec.europa.eu

Doe mee op sociale media met #UnitedforBiodiversity en #CoP15 (voor alle talen)

Leaders' Pledge for Nature