COM(2020)834 EU
Voorstel voor een Raadsbesluit obv artikel 218, lid 9, VWEU inzake een besluit van het Gemengd Comité betreffende de bepaling van goederen waarvoor geen risico bestaat

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD krachtens artikel 218, lid 9, VWEU over het standpunt van de Unie inzake het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité betreffende de bepaling van goederen waarvoor geen risico bestaat

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION pursuant to Article 218 (9) TFEU on the Union position concerning the draft Joint Committee Decision on the determination of goods not at risk
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)834 NLEN
Procedurenummer i 2020/0368(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0834

2.

Key dates

Document 27-01-2021
Online publicatie 27-01-2021

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.