Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - 22 januari 2021

vrijdag 22 januari 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 29614 - Grondrechten in een pluriforme samenleving

Besluiten bij: 32824 - Integratiebeleid

Overige besluiten: