Verkiezingen op vrijdag: 50PLUS en CDA

vrijdag 22 januari 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf vandaag zal PDC iedere vrijdag enkele ideeën op het gebied van bestuurlijke vernieuwing van twee aan de verkiezingen deelnemende partijen uitlichten.

Vandaag: 50plus en het CDA.

50PLUS

  • een kiesdrempel van 3 procent tegen versnippering binnen de politiek
  • Nederland krijgt een gekozen burgemeester
  • bindende referenda over zwaarwegende voorstellen met een grote invloed op het leven van mensen
  • gemeenteraadsverkiezingen worden in alfabetische volgorde op 26 verschillende woensdagen gehouden.

CDA

  • vastlegging in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is
  • invoering van een regionaal kiesstelsel, zodat goede vertegenwoordiging uit alle delen van het land gewaarborgd is
  • strengere wettelijke eisen aan het democratische gehalte en de financiering van politieke partijen, waarbij een verbod op antidemocratische partijen mogelijk is
  • het verbod op constitutionele toetsing wordt uit de Grondwet gehaald.