Voorlopig verslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35600 - Wijzigen wet natuurbescherming en omgevingswet (stikstofreductie)

dinsdag 19 januari 2021

Bij wetsvoorstel 35600 - Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) is een voorlopig verslag ondergebracht.