Vergadering college van commissarissen: Europese Commissie vormt “taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk” om tot “Dienst voor de overeenkomsten tussen de EU en het VK”.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 19 januari 2021.

De sluiting van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU i en het VK op 24 december 2020 luidt het einde in van het uiterst succesrijke mandaat van de taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (UKTF). De UKTF zal op 1 maart 2021 ophouden te bestaan.

Om een doeltreffende en nauwgezette toepassing van de overeenkomsten met het VK en het toezicht daarop te ondersteunen, heeft de Europese Commissie i besloten de nieuwe Dienst voor de overeenkomsten tussen de EU en het VK op te richten (UKS). De UKS zal deel uitmaken van het secretariaat-generaal van de diensten van de voorzitter en wordt op 1 maart 2021 operationeel. Het mandaat en de looptijd van de nieuwe dienst zullen voortdurend worden geëvalueerd. De UKS zal nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter.

Michel Barnier i wordt met ingang van 1 februari 2021 speciaal adviseur van voorzitter Von der Leyen i. Hij zal de voorzitter adviseren over de uitvoering van het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK en expertise bieden met het oog op de afronding van het ratificatieproces in de EU van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič i, belast met Interinstitutionele Betrekkingen i en Prognoses, is aangewezen om de partnerschapsraad die bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is opgericht, namens de Commissie mede voor te zitten en er de Europese Unie te vertegenwoordigen.

Meer informatie

Website UKTF