Grondwetswijzigingen in tweede lezing

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Voorstellen om de Grondwet te wijzigen moeten in 'twee lezingen' door de Tweede en Eerste Kamer. Nadat een voorstel tot wijziging van de Grondwet in beide Kamers is behandeld en met een gewone meerderheid is aangenomen, moeten de voorstellen na Tweede Kamerverkiezingen nog een keer door de nieuwe Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden behandeld. Een voorstel tot wijziging van de Grondwet is dan pas aangenomen als tweederde van de aanwezige Kamerleden in beide Kamers voorstemt.

Er staan zeven voorstellen in de wacht voor een tweede lezing na 17 maart 2021.

In onderstaande tabel staan de verwijzingen naar de website denederlandsegrondwet.nl. De dossiernummers verwijzen naar de parlementaire monitor van PDC.

 
 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing*

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces i

34.517 i

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt i

34.516 i

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim i

33.989 i

regering

2014

Herijking tweede lezing grondwetswijziging i

35.419 i

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen i

35.418 i

regering

2020

Correctief referendum i

35.129 i

initiatief

2019

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden i

32.411 i

initiatief

2010

*Naast deze voorstellen is ook voorstel in eerste lezing afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Dit voorstel wacht ook op tweede lezing.

Meer informatie