Tevens Grondwetsverkiezingen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Na aanvaarding door beide Kamers van een wetsvoorstel ter overweging van grondwetsherziening moet de Tweede Kamer worden ontbonden. Dat gebeurt sinds 1922 echter niet meer direct, maar 'op termijn'. De ontbinding valt daarmee samen met toch al geplande, reguliere Tweede Kamerverkiezingen.

Door de koppeling met gewone verkiezingen staat de grondwetsherziening niet centraal. De verkiezingen gaan over zaken als werkgelegenheid, milieu, veiligheid en zorg, alsmede over mogelijke premier en regeringscombinatie. Veel kiezers weten zelfs niet of nauwelijks dat er ook grondwetsvoorstellen voor liggen, waarover zij moeten 'oordelen'.

Er zijn veel vaker 'grondwetsverkiezingen' dan wellicht wordt verondersteld.

Tevens grondwetsverkiezingen

In 1946, 1948, 1952, 1956, 1963, 1971, 1981, 1986, 1994, 1998, 2002, (2003)*, 2010, (2012)*, 2017, 2021

  • in 2003 en 2012 lagen voorstellen voor, die na nieuwe verkiezingen nog niet waren afgehandeld.

Geen grondwetsverkiezingen

In 1959, 1967, 1972, 1977, 1982, 1989, 2006, 2012