Stemmen bij volmacht

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sinds 1928 is het voor een kiezer mogelijk om iemand anders te machtigen de stem uit te brengen. Dat moest lange tijd wel gemotiveerd worden, maar de procedure werd in de loop der tijd vereenvoudigd. Zo moest je aanvankelijk al voor 1 januari van het verkiezingsjaar iemand anders machtigen. Bovendien konden alleen familieleden woonachtig in dezelfde gemeenten worden gemachtigd. Door een initiatiefwet-Haars i werd die kring in 1970 enigszins verruimd.

In 1976 kwam er een mogelijkheid tot onderhandse volmachtverlening (zonder verplichte motivering). Er kunnen dat maximaal twee stemmen namens een andere kiezer worden uitgebracht, mits er een volmachtbewijs is (naast een identiteitsbewijs). De eigen stem en de volmachtstemmen moetem tegelijkertijd worden uitgebracht.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het mogelijk om maximaal drie stemmen namens een andere kiezer uit te brengen. Dit is een tijdelijke regel die voortvloeit uit de coronamaatregelen bij de verkiezingen van 2021.