Opkomstplicht

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Met de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 werd ook de opkomstplicht ingevoerd. Het was niet verplicht te stemmen, maar iedereen moest zich melden op het stembureau, tenzij er een geldige reden voor verhindering was. Wie zonder reden wegbleef, kon een boete krijgen.

Over de opkomstplicht werd vaak gedebatteerd en er waren in de loop der tijd diverse voorstellen om die af te schaffen. Dit gebeurde uiteindelijk pas in 1970, nadat een Commissie-BergerĀ i daartoe had geadviseerd. Belangrijke overweging was, dat de plicht nauwelijks te handhaven was en vooral tot ontevredenheid en onlustgevoelens leidde. Partijen moesten maar zorgen voor motivatie om te gaan stemmen, zo meende de commissie.

Minister BeerninkĀ i voerde dat advies uit via een wijziging van de Kieswet.