Stemmen leden van het koninklijk huis?

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Leden van het koninklijk huis zijn niet uitgesloten van stemrecht, maar hoewel er tot 1970 een opkomstplicht bestond zagen zij veelal af van uitoefening van dat recht. Bekend is wel dat koningin Emma i (die tot 1898 koningin-regentes was) in 1922 gebruikmaakte van haar stemrecht.

Toen een (christelijke) politicus in 1922 aan koningin Wilhelmina i vroeg of zij nu ook zou gaan stemmen, zou zij hebben geantwoord dat, als ze al al zou stemmen, dat op 'Hadjemaar' zou zijn. Dat was een zwerver die in Amsterdam op de kandidatenlijst was gezet en tot raadslid was gekozen.