SP en de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De SP i had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Lilian Marijnissen i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Stel een daad'. Vóór de verkiezingen had de SP 14 zetels, na 17 maart waren dit er 9.

Op de SP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stonden op de eerste plekken voornamelijk zittende Kamerleden. Op de tweede plaats op de lijst stond Renske Leijten i, voormalig voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Mahir Alkaya i stond op plek 3, gevolgd door Michiel van Nispen i en Maarten Hijink i op plek 4 en 5.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

De SP ging de verkiezingen in met het programma: 'Stel een daad'. Het was vooral gericht op het bestrijden van het neoliberale gedachtengoed. De SP wilde verder fors investeren in de zorg en het eigen risico afschaffen.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

De SP is voorstander van een bindend correctief referendum op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau. Ook wil de partij een 'volksinitiatief' invoeren. Hiermee kunnen mensen besluiten nemen over onderwerpen die politici zouden laten liggen.

Ook wil de partij dat politieke partijen volledige openheid geven over al hun giften. De SP is voorstander van een verbod op 'sponsoring door bedrijven en financiering vanuit het buitenland'.

Verder streeft de partij er naar om van Nederland een republiek te maken. Volgens de partij is de monarchie tot die tijd alleen houdbaar als het staatshoofd geen enkele politieke invloed heeft. Dit houdt dus in dat de Koning geen deel meer zou uitmaken van de regering of voorzitter kan zijn van de Raad van State. Als het aan de SP ligt worden de uiterkingen van de leden van het Koninklijk Huis ingekort.

Europa

De SP is kritisch over Europese samenwerking en tegenstander van een Europese 'superstaat'. De partij is voorstander van een nieuw Europees verdrag, waarin burgers meer zeggenschap zouden krijgen en lidstaten meer bevoegdheden. Ook noemt de partij de euro 'onhoudbaar'. Volgens het programma zouden de Europese landen met een vergelijkbare economie zich moeten voorbereiden op de ontwikkeling van een nieuwe gemeenschappelijke munt, die op termijn de euro moet vervangen.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.