Europese Commissie geeft voor maximaal €100 miljard EU-SURE-obligaties uit als sociale obligaties - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 2 december 2020
kalender

Europese Commissie geeft voor maximaal €100 miljard EU-SURE-obligaties uit als sociale obligaties

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 7 oktober 2020.

Vandaag kondigt de Europese Commissie i aan dat zij haar EU-SURE-obligaties van maximaal €100 miljard als sociale obligaties zal uitgeven. Daartoe heeft de Commissie een onafhankelijk geëvalueerd kader voor sociale obligaties vastgesteld. Dat kader moet beleggers in deze obligaties erop doen vertrouwen dat de aangetrokken middelen een echt sociaal doel zullen dienen.

Deze aankondiging volgt op het besluit van de Raad om via het SURE-instrument aan 16 lidstaten financiële steun toe te kennen om banen en werkenden te beschermen.

Ursula von der Leyen i, voorzitter van de Europese Commissie: “Wij investeren niet alleen miljarden euro's om in Europa banen te redden en de sociale gevolgen van de coronapandemie te beperken, maar wij doen dit ook door sociale obligaties uit te geven. Dit zal beleggers de kans geven om een bijdrage te leveren aan onze inspanningen, en maximaal €100 miljard zullen helpen mensen aan het werk te houden in onze lidstaten.”

Commissaris Johannes Hahn i van Begroting en Administratie: “Het besluit om de EU-SURE-obligaties als sociale obligaties uit te geven is een doorbraak voor de mondiale markt voor sociale obligaties. Tegelijkertijd laat dit duidelijk zien dat de EU zich langdurig wil inzetten voor duurzame financiering. Ik ben heel blij met de aankondiging van vandaag en kijk uit naar de uitgifte van EU-SURE-obligaties in de zeer nabije toekomst.”

De begunstigde lidstaten ontvangen de aangetrokken middelen in de vorm van leningen. Hiermee kunnen zij de kosten dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale regelingen voor werktijdverkorting en soortgelijke als reactie op de pandemie genomen maatregelen.

Het kader van vandaag laat aan de beleggersgemeenschap zien hoe de door de uitgifte van SURE-obligaties aangetrokken middelen zullen worden gebruikt voor een duidelijk omschreven doelstelling: verlichting van de sociale impact van de coronapandemie en de gevolgen daarvan in de hele EU. Beleggers kunnen er dan ook op vertrouwen dat hun beleggingen in deze obligaties zullen worden gebruikt voor de financiering van gerichte sociale beleidsmaatregelen. Tegelijkertijd zal het kader voor sociale obligaties van de Commissie bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor sociale obligaties, die een pijler van de Europese markt voor duurzame financiering vormt.

Om te garanderen dat de middelen voor sociale doeleinden worden gebruikt, moeten de lidstaten volgens het kader voor sociale obligaties, dat wordt ondersteund door de SURE-verordening, rapporteren hoe de geleende middelen zijn besteed. Volgens het kader zijn de lidstaten ook verplicht te rapporteren over de sociale impact van de EU-SURE-obligaties. Op basis van de gerapporteerde informatie zal de Europese Commissie beleggers kunnen aantonen dat de EU-SURE-obligaties gebruikt zijn om programma's met een positieve sociale impact te financieren.

Door een kader voor sociale obligaties voor te bereiden en te presenteren tracht de Commissie beleggers aan te spreken die hun geld willen inzetten voor ecologische, sociale en corporategovernancedoelstellingen.. Het kader voor sociale obligaties van de Commissie is tot stand gebracht met volledige inachtneming van de door de International Capital Market Association (ICMA) gepubliceerde sociale-obligatiebeginselen. Het is aan een onafhankelijke evaluatie onderworpen door een externe beoordelaar, Sustainalytics.

Na de aankondiging van vandaag komt de Commissie een stap dichter bij de uitgifte van de eerste SURE-obligaties. De eerste transactie volgt in de tweede helft van oktober.

Achtergrond

Momenteel is het zo dat 16 lidstaten financiële steun uit het SURE-instrument zullen ontvangen om banen te beschermen en mensen aan het werk te houden. De financiële steun zal worden verleend in de vorm van leningen die de EU tegen gunstige voorwaarden aan lidstaten verstrekt. De Commissie heeft vandaag bij de Raad een voorstel ingediend voor een besluit tot toekenning van €504 miljoen aan financiële steun aan Hongarije in het kader van het SURE-instrument. Met inbegrip van Hongarije heeft de Commissie nu in totaal €87,8 miljard aan financiële steun aan 17 lidstaten voorgesteld in het kader van SURE.

Deze leningen zullen de lidstaten helpen de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van nationale werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen die zij hebben genomen als reactie op de pandemie, met name voor zelfstandigen. SURE kan ook worden gebruikt voor de financiering van sommige gezondheidsgerelateerde maatregelen, met name op de werkplek, om te zorgen voor een veilige terugkeer naar een normale economische activiteit.

De lidstaten kunnen nog steeds formele aanvragen voor steun in het kader van SURE indienen, dat een slagkracht van maximaal €100 miljard heeft om door de pandemie getroffen banen en werkenden te beschermen.

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden

Kader voor sociale obligaties

SURE-website

Website over de EU als kredietnemer

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad voor Hongarije