Fors investeren in onderwijs

Met dank overgenomen van E.M. (Esther-Mirjam) Sent i, gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2020.

Op school wordt het fundament gelegd voor de rest van je leven. Iedereen kent wel een voorbeeld van een leraar die je inspireerde of die je de kans gaf je te ontwikkelen.

Maar we zien dat het met het onderwijs in Nederland niet de goede kant op gaat. De afgelopen jaren is het lerarentekort gegroeid en de kansenongelijkheid schrikbarend toegenomen. Fors investeren in onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit en het bevorderen van kansengelijkheid stond daarom voor ons als programmacommissie van de PvdA hoog op de prioriteitenlijst.

Een ambitieuze agenda voor het onderwijs.

Daarom zal ons concept verkiezingsprogramma - dat binnenkort gepresenteerd wordt - een ambitieuze agenda voor het onderwijs krijgen. Daarbij denken we aan de volgende maatregelen:

We zorgen ervoor dat werken in het onderwijs weer veel aantrekkelijker wordt. Door flink te investeren in leraren en door een Rijksacademie voor Lerarenopleiding op te richten. Die opleiding wordt gratis als je vijf jaar in het onderwijs werkt.

Alle jonge kinderen krijgen gratis toegang krijgen tot publiek gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers. Dat noemen we de voorschool.

We voeren de basisbeurs weer in, zodat alle jongeren toegang hebben tot een vervolgopleiding. Daarbovenop investeren we flink in de kwaliteit van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs.

We hebben een grote behoefte aan vakmensen. Daarom investeren we in leerbanen, nemen we maatregelen om alle mbo’ers een stageplek te geven en wordt het mbo tot 18 jaar gratis.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van alle plannen die we hebben. Kinderen zijn onze toekomst en ongelijke kansen betekent dat veel talent onbenut blijft. Goed onderwijs is daarom van onschatbaar belang. Niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal.