Tussentijds vertrek Eerste Kamerleden

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Tussentijds vertrek komt geregeld voor, maar dat is niet altijd vanwege het aanvaarden van een ander ambt. Incidenteel wordt een Eerste Kamerlid minister, staatssecretaris of Tweede Kamerlid. Ook een conflict of integriteitskwestie kan aan vertrek ten grondslag liggen.

Het Eerste Kamerlidmaatschap wordt niet als hoofdfunctie uitgeoefend. Vaak hebben leden een andere baan (bijvoorbeeld hoogleraar of advocaat) of andere functies (bijvoorbeeld bestuursvoorzitter van een organisaties). Daarnaast zijn er leden die hun loopbaan al achter de rug hebben, maar die wel nog actief zijn in maatschappelijke organisaties of bedrijven.

In de huidige periode (2023-heden) zijn tot nu toe enkele leden tussentijds vertrokken. Zo werd Jan Klopman (BBB i) Geduputeerde in Flevoland en werden Marjolein Faber i (PVV) en Diederik van Dijk i (SGP) Tweede Kamerlid.

1.

overzicht 2015-heden

reden

2015-2019

2019-2023

2023-heden

kabinet

1

4*

-

Raad van State

4

-

-

CdK/gedeputeerde

1

-

1

Tweede Kamer

6

3

2

burgemeester/wethouder

2

1

-

internationale functie

0

1

-

andere functie

3

3

-

conflict

1

1

-

gezondheid/persoonlijk

4

1

1

Totaal

22

14*

4

*Ben Knapen i (CDA) vertrok op 23 september 2021 om minister te worden in het demissionaire kabinet-Rutte III. Op 8 februari 2022 keerde hij terug in de Eerste Kamer, na de aantreding van het nieuwe kabinet-Rutte IV.

Neem contact op met de redactie voor een overzicht van Kamerleden die tussentijds zijn vertrokken.

 

2.

Tijdelijke vervanging

De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer i en Eerste Kamer i, alsmede leden van de gemeenteraad i en provinciale staten i. De tijdelijke vervangingstermijn is 16 weken. Een volksvertegenwoordiger mag zich maximaal drie maal laten vervangen.


Meer over