Coronacrisis drukt zware stempel op de Troonrede van 2020

dinsdag 15 september 2020, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Vanmiddag heeft Koning Willem-Alexander i het nieuwe parlementaire jaar geopend met het uitspreken van de Troonrede i. In zijn inleiding benadrukte hij de abnormaliteit van de afgelopen maanden in de coronacrisis met een verwijzing naar de stilte, "nog oorverdovender dan anders," op de Dam tijdens de Dodenherdenking. Het vieren van 75 jaar vrijheid had door corona een ingetogen karakter. Ook de voorzitter van de verenigde vergadering i verwees naar deze viering, nu het 75 jaar geleden is sinds het parlement na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam.

In zijn toespraak sprak de Koning zijn bewondering uit voor de beroepen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen corona. Ook erkent hij hoe aangrijpend de gevolgen van deze crisis zijn. Toch benadrukte hij ook hoe Nederland in de coronacrisis bewees "verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn." Hier kunnen we "vertrouwen aan ontlenen voor de toekomst."

Kijkend naar de toekomst, heeft de regering i ervoor gekozen "niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks." Deze focus op investeren is mogelijk door de financiële buffer die de laatste jaren is opgebouwd.

Ook benadrukte de Koning dat de coronacrisis wereldwijd een enorme impact heeft en dat dit lijkt te zorgen voor de verdieping van de groeven tussen de grootste machtsblokken in de wereld. De Nederlandse regering beschouwt samenwerking op internationaal en Europees niveau echter als noodzakelijk.

Op het gebied van de rechtsstaat, was er vooral aandacht voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en voor het uitbannen van racisme en discriminatie, waar de laatste maanden veel discussie over is.

Tot slot riep de Koning op "over deze crisis heen de toekomst te blijven zien en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties."

Bron: Rijksoverheid