Ukraine: EU extends sanctions against violations of territorial integrity for a further 6 months - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

Ukraine: EU extends sanctions against violations of territorial integrity for a further 6 months

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 10 september 2020.

De Raad i heeft besloten de sancties tegen personen en entiteiten die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne blijven ondermijnen of bedreigen, met nog eens 6 maanden te verlengen tot en met 15 maart 2021.

De bestaande beperkende maatregelen voorzien zowel in reisbeperkingen als in bevriezing van tegoeden en blijven gelden voor 175 personen en 44 entiteiten.

De Raad heeft het besluit via een schriftelijke procedure aangenomen. De wetsbesluiten worden op 11 september 2020 bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Achtergrond

Beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, werden voor het eerst uitgevaardigd op 17 maart 2014.

Andere EU i-maatregelen naar aanleiding van de crisis in Oekraïne omvatten economische sancties tegen specifieke sectoren van de Russische economie, momenteel van kracht tot en met 31 januari 2021, en beperkende maat­regelen naar aanleiding van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol, beperkt tot het grond­gebied van de Krim en Sebastopol, die gelden tot en met 23 juni 2021.

De lijst van personen en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd wordt voortdurend geëvalueerd en kan door de Raad periodiek worden verlengd.