Btw-kloof: De EU-landen zijn in 2018 140 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, met een mogelijke toename in 2020 ten gevolge van het coronavirus - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Btw-kloof: De EU-landen zijn in 2018 140 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, met een mogelijke toename in 2020 ten gevolge van het coronavirus

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 10 september 2020.

De EU-landen zijn in 2018 een bedrag van naar schatting 140 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen, zo blijkt uit een nieuwe studie die de Europese Commissie i vandaag heeft gepubliceerd.

Hoewel de algemene btw-kloof (d.w.z. het verschil tussen de verwachte en feitelijk geïnde btw-inkomsten in de EU-lidstaten) nog steeds zeer aanzienlijk is, is de situatie de afgelopen jaren enigszins verbeterd. De cijfers voor 2020 voorspellen echter een kentering in deze ontwikkeling, met een mogelijk verlies van 164 miljard euro in 2020 ten gevolge van de effecten van de coronapandemie op de economie.

In nominale termen is de algemene btw-kloof in de EU licht afgenomen met bijna 1 miljard euro tot 140,04 miljard euro in 2018, waarbij de afname minder snel verliep in vergelijking met de daling van 2,9 miljard euro in 2017. Deze neerwaartse trend zou naar verwachting nog een jaar worden voortgezet, maar de coronapandemie zal waarschijnlijk deze positieve ontwikkeling omkeren.

De aanzienlijke btw-kloof van 2018, gekoppeld aan de ramingen voor 2020 die het effect van de coronapandemie zullen weerspiegelen, illustreert eens te meer de noodzaak van een alomvattende hervorming van de btw-regels van de EU om een einde te stellen aan btw-fraude, en van grotere samenwerking tussen de lidstaten om de inning van de btw te bevorderen en tegelijk legitiem zakendoen te beschermen. Het recente pakket van de Commissie voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing (juli 2020) geeft ook details over een aantal komende maatregelen op dit gebied.

Paolo Gentiloni i, commissaris voor Economie, verklaarde: “De cijfers van vandaag tonen aan dat de inspanningen om de kansen op btw-fraude en -ontduiking aan banden te leggen, geleidelijk aan resultaten opleveren, maar ook dat er nog meer inspanningen moeten worden gedaan. De coronapandemie heeft de economische vooruitzichten in de EU drastisch gewijzigd en zal naar verwachting ook de btw-inkomsten sterk treffen. Nu meer dan ooit kunnen de EU-landen zich dergelijke verliezen gewoon niet veroorloven. Daarom moeten we de strijd tegen de btw-fraude met grotere vastberadenheid opvoeren en tegelijk de procedures vereenvoudigen en grensoverschrijdende samenwerking verbeteren.”

Voornaamste resultaten in de lidstaten

Zoals in 2017 vertoonde Roemenië de grootste nationale btw-kloof met 33,8% misgelopen btw-inkomsten in 2018, gevolgd door Griekenland (30,1%) en Litouwen (25,9%). De kleinste kloof werd vertoond door Zweden (0,7%), Kroatië (3,5%) en Finland (3,6%). In absolute termen werd de grootste btw-kloof geconstateerd in Italië (35,4 miljard euro), het Verenigd Koninkrijk (23,5 miljard euro) en Duitsland (22 miljard euro).

 

Lidstaat

Btw-kloof %

Btw-kloof in miljoenen euro

Lidstaat

Btw-kloof %

Btw-kloof in miljoenen euro

België

10,4%

3 617

Litouwen

25,9%

1 232

Bulgarije

10,8%

614

Luxemburg

5,1%

199

Tsjechië

12,0%

2 187

Hongarije

8,4%

1190

Denemarken

7,2%

2 248

Malta

15,1%

164

Duitsland

8,6%

22 077

Nederland

4,2%

2 278

Estland

5,2%

127

Oostenrijk

9,0%

2 908

Ierland

10,6%

1 682

Polen

9,9%

4 451

Griekenland

30,1%

6570

Portugal

9,6%

1 889

Spanje

6,0%

4 909

Roemenië

33,8%

6 595

Frankrijk

7,1%

12 788

Slovenië

3,8%

148

Kroatië

3,5%

252

Slowakije

20,0%

1 579

Italië

24,5%

35 439

Finland

3,6%

807

Cyprus

3,8%

77

Zweden

0,7%

306

Letland

9,5%

256

Verenigd Koninkrijk

12,2%

23 452

De verschillen tussen de individuele prestaties van de lidstaten zijn nog altijd groot. In totaal kende de helft van de 28 EU-lidstaten in 2018 een btw-kloof boven de mediaan van 9,2%, hoewel de btw-kloof in 21 landen vergeleken met 2017 een afname vertoonde, het meest opvallend Hongarije (-5,1%), Letland (-4,4%) en Polen (-4,3%). De grootste toename deed zich voor in Luxemburg (+2,5%), gevolgd door een marginale toename in Litouwen (0,8%) en Oostenrijk (+0,5%).

Achtergrond

Het jaarlijkse verslag over de btw-kloof meet de doeltreffendheid van de btw-handhavings‑ en nalevingsmaatregelen in elke lidstaat. De btw-kloof raamt het inkomstenverlies als gevolg van fraude en ontduiking, belastingontwijking, faillissementen, financiële insolventie en misrekeningen.

De btw-kloof is relevant voor zowel de EU als de lidstaten aangezien de btw een belangrijke bijdrage levert aan de begrotingen van zowel de EU als de lidstaten. Voor de studie is een top-downmethodiek gevolgd waarbij de btw-kloof wordt geraamd op basis van gegevens uit de nationale rekeningen. Het verslag van dit jaar bevat een aantal belangrijke toevoegingen, zoals een retrospectieve analyse over de afgelopen 20 jaar, een verbeterde econometrische analyse van de bepalende factoren voor de btw-kloof, en een raming van de potentiële impact van de recessie als gevolg van het coronavirus op de ontwikkeling van de btw-kloof.

Meer informatie

Voor meer informatie, raadpleeg onze factsheet en memo.

Het volledige verslag met gedetailleerde informatie per lidstaat is hier beschikbaar.

Actieplan van de Commissie voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing om bij te dragen aan het herstel

Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor