Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 7 september 2020.

Financiën

Op woensdag 9 september spreekt de commissie voor Financiën met de minister in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep i/Ecofinraad. In het debat zal worden stilgestaan bij de stand van zaken ten aanzien van de Europese beleidsrespons in het kader van de COVID-19 situatie, de staat van de bankenunie en daarnaast staan enkele thematische discussies op de agenda zoals rondom de politieke economie van de introductie van structurele hervormingen in lidstaten. Tot slot staat op de agenda de wijzigingen van de Europese begroting 2020 en de eerste ontwerpbegroting van 2021.

  • 09/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 september 2020