Tweede Kamerfractie Groep-Lid Krol (GK)

De Groep-Krol werd gevormd door Henk Krol i. Hij stapte op 3 mei 2020 uit de 50PLUS-fractie en verenigde zich daarna met de eenvrouwsgroep van de uit de Partij voor de Dieren gestapte Femke Merel van Kooten-Arissen i. Op 6 augustus 2020 maakte Van Kooten-Arissen bekend de Groep-Krol/Van Kooten-Arissen te verlaten in verband met onenigheid over de toekomstige politieke koers. De fractie bestond tot 31 maart 2021.

 

Meer over